Denetim Kurulu 21-22′

Nisa PIRLAK

Nisa PIRLAK

Denetim Kurulu Üyesi
Ali Emre NEBİLER

Ali Emre NEBİLER

Denetim Kurulu Başkanı
Yağmur AYTEKİN

Yağmur AYTEKİN

Denetim Kurulu Üyesi